Arla Foods, Bislev

I forbindelse med at Arla Food skulle have lavet en tilbygning til det eksisterende mejeri i Bislev, har vi i airteam udført ventilationsentreprisen. Ventilationsentreprisen blev udført som underentreprise til totalentreprisen, som den lokale entreprenør Kimbo fik tildelt.

I projektet indgår 7 ventilationsanlæg med en samlet kapacitet på ca. 60.000 m³/h. Vores entreprise indeholdte også et CTS anlæg til styring af de tekniske anlæg.

Alle anlæggene er til proces ventilation i produktionslokalerne. De er forskelligt opbygget med forskellige komponenter, så de derved er tilpasset kravene til mejeriets typer af produktion. Blandt andet er nogle af anlæggene er forsynet med HEPA filtre for steril indblæsning med overtryk, mens andre anlæg blev udført med rustfrie komponenter i produktionen.

Vi stod for detailprojekteringen og koordinering med de øvrige installationsfag.

Byggeriet blev afleveret i december 2019.