Botilbud Ebberød

airteam har udført ventilationsarbejdet i fagentreprise for HHM, som er hovedentreprenør for bygherren Rudersdal kommune ved opførelse af Botilbud Ebberød. Bostedet består af tre huse, som ligger ud til Rude Skov.

airteam har dimensioneret ventilationssystemet på det ene af husene; adressen Sophie Magdelenes vej 10 -14. Beboerne på Ebberød bor i mindre bo-grupper, som udover en privat bolig også har fælles opholds- og spisestue.

Vi har leveret 3 fællesanlæg med en samlet luftmængde på ca. 10.000 m3/h med VAV i fællesområde. Vi har derudover opsat decentrale anlæg i hver af de 66 boliger, som kontinuerligt sikrer et godt indeklima i boligerne, der er beregnet til voksne med multihandicap eller demens.

Projektet blev startet op i 2020 og er blevet afsluttet i 2021.