Nordea Ørestaden

airteam har udført ventilationsentreprisen i Nordea Banks nye domicil i Ørestaden ved siden af DR Byen og Koncerthuset. Entreprisen bestod af flere elementer herunder komfortventilation i kontorområder, kantine og trading floor, mekanisk brandventilation i atrier samt etablering af ventilation i Nordeas eget datacenter i bygningen.

Trading floor er et 5.500 m² stort “handelsgulv” med stor aktivitet indenfor valuta- og værdipapirhandel. Personerne i området sidder tæt og er hver udstyret med mange skærme, hvilket medfører et stort kølebehov, som samtidig er løst så der ikke opleves trækgener.