Flot resultat i medarbejdertrivselsmåling

Vi har i efteråret 2022 gennemført en GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score) trivselsmåling og dertilhørende workshops i afdelingerne.

Vi er meget stolte over det flotte resultat, som viser at:

· vi har dedikerede og ambitiøse medarbejdere, der særligt motiveres af at nå deres mål og dermed skabe gode resultater til gavn for kunderne

· medarbejderne trives i organisationens flade struktur, hvor sparring på kryds og tværs bidrager til opgaveløsning og kompetenceudvikling

· både ledere og medarbejdere er stolte over at levere kvalitetsløsninger indenfor ventilation og dermed bidrage til et godt indeklima til gavn for danskernes sundhed.

Mette Kronback, HR Business Partner hos Erhvervscenter for god arbejdslyst, udtaler:

“Som ekstern konsulent har jeg erfaret, at airteam er en arbejdsplads med stor psykologisk tryghed – et sted hvor man kan være sig selv, og hvor der er plads til forskellighed. Ledelsen evner at uddelegere og inddrage de ansatte i kerneopgaven, samt udvise stor frihed under ansvar. Det er tydeligt at mærke på medarbejderne, at det opleves som et kæmpe plus i hverdagen, da det skaber mulighed for fleksibilitet – også mellem arbejde og privatliv”.

I airteam arbejder vi videre med de indsigter målingen har givet os for at sikre, at vi fortsat er en arbejdsplads med gode rammer for motivation, arbejdsglæde og trivsel.