Medarbejderne fortæller

Dedikation er drivkraften i projekterne

 

Christian Morbech Therkelsen er projektleder i airteam, og det kræver overblik og en god økonomisk forståelse, når ventilationsprojekterne på papiret skal eksekveres i virkeligheden.

Christian Morbech Therkelsen startede i airteam i 2016, da han var under uddannelse til diplomingeniør i bygninger og design på Ingeniørhøjskole Aarhus Universitet. Han begyndte karrieren i praktik som projektleder, hvor han blev involveret i et testmejeri for Arla i Skejby. Efter praktikperioden færdiggjorde han først projektet og derefter studiet, før han vendte tilbage til airteam.

I dag arbejder Christian som projektleder, selvom han faktisk havde en idé om, at han ville være rådgiver, da han startede på uddannelsen. Efter 8 år i Forsvaret vidste han, at det var vigtigt med afveksling i hverdagen. Entreprenørbranchen er med et job som projektleder med nogle dage på kontoret og andre på byggepladsen et godt match.

 

Balance mellem tid og ressourcer

Som projektleder er arbejdsopgaverne mangfoldige. Specielt på et stort projekt som Soundport, Ferrings nye hovedkontor i København, hvor Christian er i gang med den afsluttende fase af projekteringen.

”Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. koordinering med andre teknikfag, bestilling af materialer, projektering af byggeriet på ventilationssiden og koordinering med egne tegnere ift. at få de projekterede planer på papir og model. Derudover styring af mandskab på pladsen herunder montagefirmaer, isolatører og senere indreguleringsfolk. Der går meget tid med at få den teoretiske planlægning og projektering på papir omsat til noget virkeligt i byggeriet. Omdrejningspunktet er at sørge for, at det planlagte bliver eksekveret i virkeligheden.”, siger Christian.

 

Som projektleder er det Christians opgave at sikre balance mellem tid og ressourcer i projektet, således økonomien hænger sammen.

”I det store hele er det en balancering af tid og ressourcer. Når vi sender et tilbud og vinder et projektet, har vi forpligtiget os til en tidsplan og økonomisk ramme for projektet. Her er det min opgave at få puslespillet til at gå op med, hvad der rent faktisk skal bruges for at realisere projektet. Min vigtigste opgave er at sørge for, at vi opnår det forventede dækningsbidrag, og at kunden får en god oplevelse.”, siger Christian.

 

På kontoret i dag – på byggepladsen i morgen

Der findes ikke en typisk dag for en projektleder. Hverdagen er præget af, at der hele tiden er nye spændende opgaver, der skal løses i forbindelse med et projekt. Dagene er derfor aldrig ens.

”Dagen er lige så varieret som opgaverne. Nogle dage er man på en byggeplads og løser praktiske problemstillinger. Andre dage er man på kontoret for at beregne og projektere et område eller hjælpe en tegner med at koordinere et svært knudepunkt. Der er lige så mange forskellige arbejdsopgaver, som der er udfordringer i et byggeri.”, siger Christian.

 

Det spændende ved jobbet som projektleder skal ifølge Christian findes i variationen af arbejdsopgaverne:

”Variation er vigtig. At sidde med et lille knudepunkt i et lille hjørne af et område, og få det til at gå op i en god løsning for alle parter, som samtidig er økonomisk ansvarlig, nem at montere og uden gener for de andre aktører på projektet. Det kan være lige så spændende som en forhandling om et projekt til et tocifret millionbeløb i en tilbudsramme.”

 

Christian ved præcis, hvad han værdsætter mest ved hans job:

”Frihed under ansvar er det vigtigste. Det er fedt, at man indenfor de rammer som projektet tillader, kan råde frit, så længe man leverer et godt resultat. Der er også en samhørighed og fællesskabsfølelse i afdelingen, som gør, at jeg er glad for at være her.”

 

Det kræver overblik, nidkærhed og dedikation

For at blive en god projektleder mener Christian, at det er vigtigt at have overblik, nidkærhed og dedikation.

”Overblikket er essentielt. For at komme i mål med et projekt skal man kunne trække sig ud af detaljen, anskue projektet fra oven og holde de store bolde i de store rammer på plads. Man skal samtidig have lysten og evnen til at få styr på detaljeniveauet. Det er hele scopet af projektet, der skal være styr på, og helst på en gang. Man skal have lyst til at drive projektet selv. Hvis man har drive, ønsker at præstere og er engageret i projekterne, er det muligt at gøre det godt som projektleder.”