Ingeniør praktikant

På bygningsingeniørstudiet lærer de studerende om ventilation på 3. semester, netop hvor de skal ud at søge praktikplads. Stine Bentsen og Heidi Jensen, der har valgt Energi og Indeklima som speciale, følte det var oplagt at søge praktik hos airteam, som er en af landets førende aktører indenfor teknisk ventilation.

Stine og Heidi havde efter eget ønske et lidt forskelligt fokus i deres praktikforløb. Heidi brugte 2/3 af sin tid ude på byggepladsen, hvor hun var i tæt dialog med håndværkerne om montering af ventilationssystemer. Heidi deltog i byggemøder, hvor der skulle koordineres med de andre teknikfag om tid på byggepladsen. Derudover bestilte hun komponenter og materialer, så de var klar til brug. ”Jeg gik målrettet efter at få indblik i entreprenørverdenen, fordi vi på studiet lærer mere om at være rådgivere. Jeg var nysgerrig på at opleve en byggeplads og hele miljøet derude”. I begyndelsen af praktikken var Heidi knyttet til flere mindre projekter, hvor hun fik praktisk erfaring med at beregne og dimensionere ventilationsprojekter.

Stine har siddet med et nyt og relativt stort projekt. Her skulle hun være med til at dimensionere armaturer, beslutte føringsveje samt finde ud af hvordan det kobles på maskinerne. Der var ret skrappe krav til luft og tæthed.

”Jeg har samarbejdet meget med tegnerne i afdelingen, som sidder og tegner ventilationsprojektet op i Revit og MagiCAD. Jeg har deltaget i mange koordineringsmøder og samarbejdet med totalentreprenøren og de rådgivende ingeniører.”

Stine har haft lejlighed til at være med ude på byggepladser, og hun synes det har været spændende at se, hvordan et projekt på tegnebrættet bliver realiseret på byggepladsen.
Heidi supplerer: ”det er meget lærerigt at snakke med håndværkerne om hvilke udfordringer de står med, så man får en bedre forståelse for hvad vi som projektleder skal tage højde for i projekteringsfasen”.