Projektering

I airteam besidder vi en lang række kompetencer indenfor projektering af ventilationsanlæg til løsning enhver opgave. Vore medarbejdere har en bred vifte af tekniske uddannelser med i bagagen, hvilket kan være teknisk designer, bygningskonstruktør, maskinmester, bygningsingeniør, maskiningeniør eller noget lignende. Disse faglige baggrunde gør, i sammenhæng med en både stor teoretisk og praktisk erfaring, at vi er et stærkt team, som kan komme med løsningsforslag til enhver type ventilationsprojekt.

En stor fordel ved at inddrage os i projekteringsfasen er, at vi hele tiden kan følge tæt op på projektets økonomi samtidig med, at projektet tekniske kvalitetsniveau tilgodeses i forhold til kundens ønsker. Derved er vi garant for, at økonomien ikke løber af sporet samtidig med, at brugerønsker opnås i videst mulige omfang.

Vi tilbyder at tegne dit projekt i 3D, og indgå på lige vilkår med en rådgivende ingeniør i projekteringsfasen, hvor vi løbende udveksler BIM modeller imellem fagene, så enten vi eller en anden i projekteringsteamet kan udføre kollisionskontroller. Herudover kan vi naturligvis udføre tryktabsberegning af de designede ventilationssystemer, så vi sikrer et energirigtigt ventilationsanlæg.

Vi holder os konstant opdaterede på nyeste lovgivning og udvikling indenfor ventilationsanlæg og -løsninger. Det gælder både Bygningsreglementet, krav i danske og europæiske standarder samt produktnyheder fra danske såvel som udenlandske producenter af ventilationskomponenter. Vidensdeling imellem vore medarbejdere er vigtigt, og bidrager til faglig udvikling når vi afholder vore interne kursusforløb i airteamAcademy.