Landsdækkende service

Landsdækkende service
Når et ventilationsanlæg er blevet installeret og sat i drift, er løbende servicere og vedligeholdelse nødvendigt – på samme måde som andre tekniske installationer. airteam udfører alle behov for service for såvel ventilationsanlæg, automatik som køleanlæg. Vi er således totalleverandør i ventilationsservice. I vores serviceaftaler kan indgå alt fra rådgivning til løbende vedligeholdelse og løsning af ad hoc opgaver. Det vil sige, at du ved at samarbejde med os kun behøver én servicekontrakt for at være totaldækket.

Spar penge ved at vedligeholde dine ventilationsanlæg

Ved at tegne en servicekontrakt med os får du en optimal løsning både sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Samtidig sikres du en løbende vedligeholdelse af dine ventilationsanlæg tilpasset dine individuelle behov. Herved sparer du penge til drift og vedligeholdelse og undgår dyre driftsstop. Kort fortalt er det bedre at forebygge end at helbrede.

Lovpligtige serviceeftersyn af brandventilation

 

Individuelle serviceaftaler
Sammen med kunden fastsættes antallet af årlige servicebesøg, samt hvad kontrakten skal indeholde. Herefter sørger vores serviceteam automatisk for, at servicebesøgene bliver udført til aftalt tid. Efter hvert servicebesøg får du en tilstandsrapport, der blandt andet fortæller om anlæggets tilstand, hvilke materialer der er udskiftet, samt hvad der eventuelt skal udføres ved næste eftersyn.

Filtre til airteam decentrale boligventilationsanlæg

Filtre til airteam RDCD ventilationsanlæg kan bestilles hos Filterhuset.