Rapport om bæredygtighed 2022

Miljø, klima, sundhed og trivsel er bare nogle af de emner, vi berører i bæredygtighedsrapporten for 2022 🌍

Vi har et stort ansvar for at drive vores virksomhed i en bæredygtig retning. I rapporten redegøres for vores ambitioner og engagement ift. at bidrage til den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling i verden.

Det gør vi først og fremmest ved at levere innovative og energieffektive ventilationsløsninger, som bidrager til et sundt og effektivt indeklima for mange mennesker.

Vores grønne ventilationsløsninger reducerer bygningers energiforbrug og hjælper vores kunder med at reducere deres klimaaftryk.

Vi arbejder målrettet på at højne sundhed og trivsel på arbejdspladsen og vil gerne skabe sikkerhed og udvikling for den enkelte medarbejder.

Arbejdet med rapporten er også en hjælp til at identificere de områder, hvor vi kan forbedre os og gøre en ekstra indsats – både for miljøet og vores medarbejdere.

Læs mere om vores ambitioner, tiltag og resultater i bæredygtighedsrapporten 2022 her