Europaplads

airteam har sikret et godt indeklima i det nye kontorbyggeri på hjørnet af Europaplads midt i Aarhus Centrum.

Kontorhuset er hele 16.000 m2 og skal med kontorlejemål fra 1.-7. sal danne rammerne for flere firmaers dagligdag. Derudover huser bygningen to restaurantlejemål i stueplan såvel som en kantinedel.

airteam udfører komfortventilationen med 8 ventilationsanlæg placeret i kælderen, på første og anden sal med en samlet kapacitet på ca. 185.000 m3/h. Anlægget er udført som energieffektive centralaggregater med lavt elforbrug og høj temperaturvirkningsgrad. Herudover er hele bygningen med VAV-regulering, som sikrer, at der kun ventileres med den nødvendige luftmængde, der skaber et godt indeklima. Systemet er lavet med diffus indblæsning igennem Rockfon lofter og udsugning i armaturer.

Vi leverer tre automatiske tryksætningsanlæg (ATA), der skal sikre røgfrie flugt- og indsatsveje i tilfælde af brand. airteam har udført projektering og sikrer gennemført akkrediteret 3.-partsinsprektion inden aflevering. Herudover udfører vi mekanisk røgudluftning i atrium, samt forureningsventilation og røgudluftning i P-kælder.

Byggeriet stod færdigt i starten af 2024.