AAU Science and Innovation Hub

airteam udfører ventilationsentreprisen for MT Højgaard i Aalborg Universitets 8.500m² udvidelse af campus.

Entreprisen består af installation af 5 ventilationsaggregater med integreret køl og varmegenvinding til komfort- og procesventilation. Der er en samlet luftmængde på komfortdelen på ca. 80.000 m3/h. Herudover udfører airteam mekanisk brandventilation.

I det store atrium foregår indblæsning af luft igennem spaltearmaturer. Forud for byggeriet har Lindab testet spaltearmaturernes funktionsdygtighed i fuld skala og dokumenteret, at de opstillede krav til støj og lufthastighed kan opfyldes.

Ventilationsarbejdet blev afsluttet ved udgangen af 2021 hvorefter anlæggene indreguleres og der udføres commissioning, så det samlede byggeri var klar til aflevering i begyndelsen af 2022.

Illustration: COBE