Dandy Business Park

I 2021 blev de sidste to bygninger indviet i Dandy Business Park. airteam har været involveret i ventilationen på alle otte huse i parken, som er daglig arbejdsplads for ca. 1000 medarbejdere. Business parken er en triple helix innovationspark, hvor der sættes rammer op for samarbejde på tværs af virksomheder, forsknings-/uddannelsesinstitutioner og myndigheder.

AI Innovation House

Danmarks største 360 graders storskærm er monteret i konferencesalen i AI Innovation House, Dandy Business Park. Skærmen, som bruger 12-15 kW i normaldrift, har lige så stort kølebehov, som selve konferencelokalet, med kapacitet til 150 personer.

airteam har projekteret og leveret ventilationen til AI Innovation House på 5.200 m². airteam har leveret komfortanlæg med en samlet luftmængde på 54.000 m³/h. Aggregaterne er udstyret med integreret køl via reversibel varmepumpe.

Ventilationssystemet har indblæsning over loft kombineret med centralt placeret udsugning, som sikrer god luftkvalitet til de mange medarbejdere og gæster, der hver dag bruger huset. Ventilationsanlæggene er VAV styrede (luftmængde reguleres efter behov) og resulterer i et energimæssigt effektivt system.

Nordhuset
airteam har projekteret og installeret ventilationsanlæg med varmegenvinding med en samlet luftmængde på ca. 40.000 m³/h. Aggregaterne er energieffektive med varmegenvinding i roterende varmevekslere med en temperaturvirkningsgrad på 82% og et lavt el-forbrug (SEL) på ca. 1,80 kJ/m³. Aggregaterne er endvidere udstyret med integreret køling via reversibel varmepumpe.

CTS-anlægget er det overordnede anlæg for styring af aggregater samt alle brand-, trykholde- og VAV-spjæld.

Teknikrummet er placeret i kælderen med afkast ført til ydervæggen, hvor det udmunder i en lyskasse. Indtag sker over tag via taghætter. Indblæsning og udsugning sker via kanaler ført i skakte til etagerne. Alle afgreninger fra skaktene er forsynet med brandspjæld og som hovedregel trykholderspjæld, som sikrer luftbalancen på etagerne.

Indblæsningen sker diffust over det nedstroppede loftsystem i alle primære lokaler. Disse lokaler er endvidere forsynet med VAV-spjæld med ModBus-kommunikation.

Udsugningen sker primært som overstrømning fra de betjente lokaler til bygningsmæssige kamre. Overstrømningen sker via et loftarmatur samt en lyddæmper. De områder hvor dette system ikke er muligt at etablere (primært i stueetagen), er der monteret VAV-spjæld på de enkelte udsugningskanaler til rummene.

Visualisering af Nordhuset: ERIK arkitekter