Alsik – Hotel & Spa

airteam har udført ventilationsentreprisen ved opførelsen af Sønderborgs varetegn Alsik Hotel & Spa.

Det 19 etager høje hotel er beliggende på havnefronten og er indrettet med 190 værelser, som hvert er udstyret med eget decentralt ventilationsanlæg. Herudover er der panoramarestaurant på øverste etage med eget ventilationsanlæg.

Spaafdelingen er beliggende i den lavere tilknyttede bygning. Ventilation i disse områder varetages af tre selvstændige anlæg.

For at sikre flugtveje er det høje tårn installeret med ATA tryksætningsanlæg i to trapper og to elevatorer. Herudover er der brandventilation i flere elevatorkerner i bygningen. ATA og brandventilations er udført af airteam som systemleverancer.

Projektet er afsluttet i 2019.