Biltema

Biltemas vækster i Danmark med flere nye varehuse i bl.a. Thisted, Herning, Kalundborg og Søborg. Varehuset i Thisted blev afleveret i januar 2022 og er et af de største i Danmark.
Fokus har i projektet været at bygge topmoderne, klimavenligt og bæredygtigt varehus herunder sikre et godt indeklima for kunder såvel som personale.

Bygningsarealet på samlet 7.563 m2 forsynes med tre komfortanlæg til salgsafdeling med 22.000 m3/h, Café og bistro samt velfærdsområde med 10.000 m3/h og personaleområde med 2.300 m3/h.
Aggregaterne fra IVprodukt er eurovent certificeret og leveret med integreret automatik samt køl- og varmeflade.

Salgsafdeling opvarmes primært via ventilationsanlægget og derfor er armaturer i salgsafdelingen leveret med termo-aktuatorer til regulering i forhold til om der opvarmes eller køles.

Der er udført gnistfrie udsugningsventilatorer i kritiske rum med brandfarlige produkter, som sikre et luftskifte på op til 6 x i timen ved gasalarm.

Ventilationssystemet er udført spjældsikret med brand-og røgspjæld iht. brandnormen og samtlige brandlukninger registeret via DALUX.

Ventilationsanlæggene afleveres tværfagligt funktionsafprøvet, indreguleret og fuldt dokumenteret. SEL-værdier lå efter indregulering en hel del under projektkravene.