Det Nye Aarhus Universitetshospital – Flere projekter

airteam har udført flere VVS- og ventilationsprojekter i forbindelse med tilblivelsen af Det Nye Aarhus Universitetshospital i Skejby.

airteam har udført følgende delprojekter:

DNU A3 og E2: Ombygning og renovering af en større del af den eksisterende bygningsmasse i det tidligere Skejby Sygehus. Arbejde i et sygehus i drift kræver særlig fokus på de omkringliggende områder, så disse generes mindst muligt at den igangværende ombygning. Opgaverne er løst til stor tilfredshed for alle parter gennem et godt og tæt samarbejde herom.

DNU N4: Nybyggeri i forbindelse med etablering af den nye akutafdeling på AUH. Arbejdet omfattede installation af 13 ventilationsaggregater, som i dag betjener akutmodtagelse, sengestuer samt 12 operationsstuer med overtryk. Den indblæste luft i operationsstuerne er HEPA filtreret for sikring af renhed.

DNU S5: Mindre ombygning samt større nybyggeri af Onkologisk afdeling. Selvom det er et nybyggeri, så ligger bygningerne tæt op ad det igangværende hospital, hvilket også i dette projekt har betydet et stort behov for nøje planlægning og hensyntagen til omgivelserne, hvilket er lykkedes godt i samarbejde med projektets hovedentreprenør MT Højgaard.

AUH Forum: airteam opfører for totalentreprenøren KPC det nye vartegn, Forum, på AUH. Projektet er et 14 etager højt tårn, som indeholder mange varierede funktioner, herunder dyrestalde, laboratorier samt patienthotel. Den samlede luftmængde for ventilationsanlæggene på projektet er ca. 350.000 m³/h, og herudover er der en tryksat ATA trappe- og elevatorkerne.

Projekterne er udført over en årrække. Forum projektet stod færdigt i 2022.