DSB’s grønne værksteder i Aarhus

airteam har indgået aftale om ventilationsentreprisen på DSB’s nye grønne værksteder i Aarhus.

Omdrejningspunktet for byggeriet er en værkstedshal på ca. 10.000 m² med 8 spor til servicering og reparation af DSB’s kommende eltog. I forbindelse med den store værkstedshal ligger der yderligere ca. 8.500 m² specialværksteder og lager samt ca. 2.500 m² administration. Ved siden af det store værkstedskompleks ligger en mindre værkstedsbygning på små 1.000 m² indrettet til hjulafdrejning.

Entreprisen består bl.a. af 12 ventilationsanlæg til komfortventilering af bygningen med en samlet luftmængde på ca. 130.000 m³/h, samt en række procesudsugningsanlæg i de forskellige værksteder.
Byggeriet skal desuden DGNB Guld certificeres.

Der er allerede gravet ud til det fremtidige sporarbejde og fundament til bygningerne, og råhuset begynder snart at tage form. I første halvdel af 2024 forventes det, at airteam påbegynder arbejdet på ventilationsentreprisen.

Hele projektet vil stå færdigt i efteråret 2026.