DTU Bygning 310

airteam har stor erfaring med at være medskaber af fysiske rammer til komplekse laboratorieforhold med bl.a. høje krav til temperaturforhold. Laboratoriedelen designes med en høj grad af fleksibilitet, for at kunne tilpasse forskningens ændrede behov i fremtiden.

Et af de seneste projekter er DTU Lyngby Campus udvidelse med etablering af bygning 310. Den 9.280m2 store forsknings- og laboratoriebygning er på 6 etager og kælder. Bygningen består af laboratorier, kontor samt fællesområder og kommer til at huse DTU Energi, DTU Fysisk, DTU Compute og DTU Mekanik. Derudover indeholder bygningen et nyt 3D Imaging Center, der kan lave røntgen- og neuron billeder.

Bygningens øverste etage er indrettet som tekniketage, hvor airteam har leveret 6 procesventilationsanlæg med en samlet ydelse på 200.000 m³/h. Anlæggene genvinder varme via væskekoblede batterier. airteam installerede derudover et komfortventilationsanlæg med en luftmængde på 22.000 m³/h og tre udsugningsaggregater, som kører døgnet rundt til særlige laboratorieforsøg, som kan vare i op til fem år.

I kælderen er placeret et efterbehandlingsaggregat med en ydelse på 10.000 m³/h. Aggregatet er udført med to varmeflader og en køleflade, som sikrer at indblæsningstemperaturen i 3D Imaging Centeret kan justeres med en nøjagtighed på +/- 0,1 grad.

På hver etage er der udover laboratorier også kontorfaciliteter. Luften i disse rum er styret af rumfølere, som sørger for at aggregatet kun kører efter behov.

Med henblik på at tilgodese de mange teknisk komplicerede løsninger i laboratorierne har airteam været inddraget tidligt i projektet især indenfor renrum- og procesventilation og arbejdet sammen med entreprenører og rådgivere om den bedste løsning for Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet er afsluttet i 2019.