FrederiksborgCentret

airteam har udført ventilationsentreprisen i forbindelse med opførelsen af ny multihal, som en udvidelse af det eksisterende Frederiksborg Center i Hillerød. Den nye multihal har plads til 3.000 siddende tilskuere på tribuner, og er herudover indrettet med VIP-lounges og servicefaciliteter. airteams entreprise omfattede etablering af komfort-, proces- og brandventilation samt røgudluftning.

Vi har installeret 4 ventilationsaggregater samt 2 udsugningsventilatorer med en samlet luftmængde på i alt ca. 100.000 m3/h. Herudover er der udført brandventilation i multihallen med 396.000 m3/h fordelt på 5 F300-ventilatorer og 2 røgudluftningsanlæg på i alt 20.000 m3/h.

Det er muligt at afspærre lufttilførslen til udvalgte bygningsafsnit via afspærringsspjæld, hvilket sikrer en stor grad af fleksibilitet i multihallen samt energirigtig anlægsdrift. I selve multihallen sker indblæsning via tekstilsystemer for at opnå et komfortabelt indeklima for såvel publikum som idrætsudøvere. Tekstil-løsningen er en æstetisk flot løsning, som falder i et med loftet, samtidigt med at det er skræddersyet til hallens udformning og dens mange funktioner.

airteam er godkendt installationsfirma af mekanisk brandventilation og har leveret en komplet pakkeløsning, hvor ABV-anlægget som styrende enhed giver sikkerhed under nødsituation.

Det integrerede samarbejde med projektets tilknyttede rådgivere, øvrige entreprenører og leverandører, har haft stort fokus på energi og fleksibilitet, hvor anvendelse af 3D modeller har haft stor betydning for en effektiv projekteringsfase og efterfølgende udførelsesfase.

Projektet er afleveret i 2019.