Hempel

airteam har været med til at projektere, dimensionere og udføre ventilation i malingkoncernen Hempels nye hovedkontor (Campus East) og laboratorie- og testbygning (Campus West). Hempel har samlet udviklingsafdelingerne og laboratorierne i Campus West, som er arbejdsplads for 100 danske og internationale forskere, laboranter og ingeniører.

Hempels nye hovedkontor og R&D-testcenter er en del af et sammenhængende Hempel Campus på i alt ca. 26.000 kvm, som ligger lidt nord for DTU Campus og er dermed en del af Vidensbyen i Kgs. Lyngby.

airteams projektleder Martin Hansen og afdelingsleder Jens Kristian Nielsen fremhæver, at: ”det har været kendetegnet for projektet, at der har været en ekstrem professionel og kompetent bygherre”.

airteam leverer et kombineret komfort- og procesventilationssystem med varmegenvinding, som gør procesventilationen mere energivenlig. Den samlede luftmængde i projektet er:

–         105.000 m³/h laboratorieventilation m. varmegenvinding (Campus West)

–         45.000 m³/h laboratorieventilation u. varmegenvinding (Campus West)

–         70.000 m³/h ventilation i kontorer samt P-Kælder (Campus East)

I laboratorierne har airteam derudover stået for hele automatikken og sikret at Arbejdstilsynet kravene bliver overholdt. Den lokale automatik i laboratorierne er ikke en del af det overordnede CTS-anlæg, og det har været spændende at integrere de to automatiksystemer i samme hus.

airteam har i samarbejde med A-Comfort udført en kompliceret procesventilation for en række malekabiner, hvor man kan sprayteste malingsprodukter under ekstreme forhold med høj eller meget lav temperatur og ekstrem luftfugtighed. Samtidig har airteam bistået Hempel i forbindelse med overholdelse af VOC-kravene i forhold til laboratorieudsugningen.

Proces/kabine-anlægget har eksplosionssikrede ventilatorer, filtre og sugearme i helhold til ATEX-direktivet. Laboratorier er udført med skærpet bygherrekrav til ATEX-zoner og komponenter i disse.

Inden ibrugtagning af Campus West stod airteam for afholdelse af commissioning, hvor man samkørte og udfordrede anlæggene for at sørge for en energieffektiv drift og eftervise anlægskapaciteten ved stresstest.

Campus East projektet blev afleveret september 2020.

Billedet af laboratoriet er taget af Hempel