LINAK

Aktuatorproducenten LINAK har netop udvidet sit hovedsæde i Guderup på Als med et samlet areal på 13.275m². Bygningen er rund med en diameter på 102m og har dermed samme karakteristiske udseende som LINAKs to eksisterende udvidelser af hovedsædet. Bygningen består af en stor del produktion og af en administration, som strækker sig over tre etager. Derudover er der kælder.

airteam afleverede projektet i november 2021, og vi har derved haft fornøjelsen af at være med til at dimensionere og levere ventilationen til alle tre markante cirkulære bygninger hos LINAK, opført 2002, 2017 og 2021. Hoffmann A/S har været totalentreprenør på alle tre bygninger.

Der er i bygningen etableret i alt seks centrale komfortanlæg med VAV-regulering. De fleste anlæg er med en integreret varmepumpe, som giver et frisk, kølet og sundt indeklima til såvel det administrative personale samt medarbejdere i produktionen. To anlæg ventilerer administrationsområde, et anlæg betjener kælder og tre anlæg betjener produktionsområdet.

Ud over komfortventilation er der installeret en aksialventilator til røgudluftning af indeliggende rum i kælderen, 2 stk. aksialventilator til køling af et kompressorrum og 2 stk. centrifugalventilator til procesudsugningen i produktionen.

Luftmængderne er 32.000 m³/h i det administrative område, 5.000 m³/h til kælderområdet, 60.000 m³/h til produktionen, 6.000 m³/h til en røgudluftningsventilator, 15.000m³/h til køling af kompressorrum og den samlede procesudsugning fra produktionen er på 14.000m³/h. Projektet er derfor udført med en samlet luftmængde på 132.000m³/h.

Projektet er afleveret november 2021.

Dronebillede ©LINAK