Mærsk Tårnet – Panum

airteam har udført ventilationsteknikentreprisen på Mærsk Tårnet. Entreprisen omfattede ventilationsanlæg, CTS-anlæg samt system for affaldssug.

Bygningen er 18 etager høj hvoraf de 12 etager er indrettet med laboratorier og kontorer, som anvendes til forskning indenfor sygdomme mv. airteams arbejde omfattede installation af i alt 23 ventilationsanlæg med en samlet luftmængde på ca. 500.000 m³/h, tre ATA systemer for overtryksventilering af sikkerhedstrapper samt diverse udsugnings- og røgudluftningsanlæg i bygningen.

airteam har udover ventilation udført bygningens CTS-anlæg, som regulerer og overvåger alle bygningens mange tekniske installationer. Af specielle systemer kan bl.a. nævnes overvågning af -80°C frysere, regulering af fugt- og temperaturforhold i kritiske rum, overvågning og regulering af de 10 sammenbyggede ventilationsanlæg, som betjener bygningens laboratorier.

airteam udførte entreprisen for Bygningsstyrelsen, og afleverede projektet i 2017.