Østerbro Skøjtehal

airteam udfører ventilationsentreprisen som medprojekterende entreprenør i forbindelse med opførelsen af Østerbro Skøjtehal.

Skøjtehallen opføres for at imødekomme den store interesse som lokalbefolkningen har for skøjteløb, herunder kunstskøjteløb samt ishockey.

Projektet indeholder en bred vifte af leverancer indenfor ventilation herunder ventilation og affugtning i ishal, ventilation i velfærdsområder og i tilstødende parkeringshus, udsugningsanlæg for værksteder og maskiner samt mekanisk brandventilation i ishallen.

Leverancen er fordelt på tre ventilationsaggregater med en luftmængde på i alt ca. 65.000 m³/h, en affugter med en kapacitet på ca. 60 kg/h samt diverse ventilatorer for brandventilation og udsugningssystemer.

Ventilationsaggregaterne er projekteret med stor fokus på regulering af vandindholdet i luften, da det er overordentligt vigtigt for at hindre tågedannelse i ishallen. Indblæsningssystemet for både ventilationsaggregat og affugter er udført med tekstilposer. Poserne sikrer, at luftmængden tilføres korrekt i forhold til bandens placering langs banen, hvilket hindrer at der opstår kondens på banden, samt sikrer at publikumsområde og is-zone er luftmæssigt opdelt i forhold til hinanden.

Komfortventilationen i velfærdsområder leveres med køleflader således der sikres et behageligt indeklima i velfærdsområder, som blandt andet omfatter dansesal, styrketræning samt en foyer med tilhørende kiosk.

Skøjtehallen åbner i 2021.