Soundport Ferring

Medicinalkoncernen Ferring opfører et nyt 24.000 m² stort forskningscenter ved siden af Den Blå Planet nær Københavns Lufthavn.

airteam udfører ventilationsentreprisen på projektet. Ventilationsentreprisen omfatter installation af ventilationsanlæg for kontorer, laboratorier, restaurant, atrium samt diverse servicefaciliteter. Anlæggene har en samlet luftmængde på ca. 400.000 m³/h. Herudover installeres tre ATA overtryksventilationsanlæg for hver sin sikkerhedstrappekerne.

Størstedelen af byggeriet ventileres igennem specialdesignede kølebafler, som er testet og udviklet netop til dette projekt.

airteam har i tæt samarbejde med projektets rådgivere kvalitetssikret og 3D-optegnet projektet.

Udførelsestiden for projektet er meget kort set i forhold til det store omfang af installationsarbejde hvilket kræver grundig og nøje planlægning af processer, leverancer og bemanding. Ydermere besværliggøres leverancer af, at der kun er én vej ind og ud af byggepladsen, som tilmed går igennem nabobyggepladsen.