Terminal 3 airside

airteam har indgået aftale om ventilationsentreprisen på den store udvidelse af Terminal 3 i hjertet af Københavns Lufthavn.

Udvidelsen af Terminal 3 mod airside består af en 80.000 m² stor tilbygning med restauranter, butikker og flowarealer, samt en stor udvidelse af bagagehåndteringen. Yderligere ombygges 20.000 m² af den eksisterende Terminal 3, hvor bl.a. paskontrollen bliver udvidet. Projektet udføres i etaper, og i første etape bygges og renoveres ca. 70.000 m².

Entreprisen består bl.a. af 23 nye ventilationsanlæg til komfortventilering af bygningen med en samlet luftmængde på ca. 450.000 m³/h. For at sikre bygningen og de mange millioner passagerer, der årligt passerer gennem denne del af lufthavnen, etableres herudover anlæg for brandventilation og røgudluftning med en samlet luftmængde på ca. 750.000 m³/h.

Der er allerede gravet ud til de to kælderetager, og råhuset begynder snart at tage form. I første halvdel af 2023 leverede airteam de første ventilationsanlæg.

airteam har stor erfaring med udførelse af ventilationsopgaver i Københavns Lufthavn, senest med udvidelsen af Finger E – etape 2, der blev afsluttet i sommeren 2020.

Hele projektet vil senest stå færdigt ved udgangen af 2028.