Vi samler Odense afdelingen med et stærkt 3-kløver

Odense afdelingerne samles i en fælles afdeling pr. 26. januar 2024.

Organisationsændringen sker med henblik på at styrke afdelingen i Odense ved at bringe vores kompetencer bedst muligt i spil og stå stærkere sammen.

Sten Nicolaisen indtræder som afdelingsleder, Thomas Christiansen som projektchef og Stephan Andersen som tilbudschef.

Med den nye konstellation etableres et stærkt 3-kløver, som fremadrettet kommer til at sætte retningen for en fælles Odense afdeling med fokus på stabilitet, driften og medarbejdertrivsel.

Vi ser frem til samarbejdet.