Hvinningdalhallen

airteam har udført fagentreprisen for ventilationsteknik, som omfatter etablering af ventilation i en ny idrætshal med tilhørende omklædningsrum og fællesarealer, som tilbygning til den allerede eksisterende Hvinningdalhal og Hvinningdalskole.

Entreprisen omfatter et centralt komfortventilationsanlæg, to decentrale komfortventilationsanlæg, en tagventilator og komplet brandautomatik til ventilationssystemet i hele bygningen.

I idrætshallen er der etableret indblæsningsposer, hvor der i projekteringen var fokus på at indblæsningen ikke måtte påvirke fremtidige aktiviteter i hallen som eksempelvis badminton. Der blev derfor i samarbejde med poseleverandøren udarbejdet simuleringer for at dokumentere en optimal løsning for kunden.

Der er efter kundens ønske anvendt ultralydsspjæld til de VAV-styrede områder, som sikrer en præcis måling og deraf regulering af luftskiftet.

Der er i idrætshallen også etableret et gennemskylningsanlæg, der ved større arrangementer kan anvendes til hurtigt og effektivt at udskifte luften i hallen. Gennemskylningen udføres ved hjælp af en tagventilator, som aktiveres ved brug af et nøgletryk.

Projektet er afleveret i 2021.