METRO CITYRINGEN – Sydhavnen

airteam udfører ventilations- og køleentreprisen i forbindelse med etablering af ny Metrolinje til Københavns Sydhavn. Projektet omfatter etablering af installationer på fem stationer og to sporkrydsninger.

Brandventilationsanlægget for tunnelerne består af syv gange to redundante ø2500 aksialventilatorer med en samlet luftmængde på 2.700.000 m³/h. Herudover installeres brandventilation på tre stationer med i alt 9 ventilatorer med en samlet luftmængde på ca. 260.000 m³/h. Alle spjæld i forbindelse med brandventilation udføres med pneumatiske aktuatorer, hvortil airteam ligeledes udfører den samlede rørinstallation, kompressorer mv.

Der udføres overtrykventilationsanlæg med redundante ventilatorer for sikring af røgfrie flugtveje fra tunnelerne på seks lokationer.

I forbindelse med commissioningprocessen varetager airteam måling af lufthastighederne i tunnelerne for dokumentation af at de kritiske hastigheder for sikring af sigtbarhed er opnået.

airteam installerer i alt 28 aggregater for køling og komfortventilation på stationerne. Anlæggene yder i alt ca. 450.000 m³/h. Herudover er levering og montering af køleanlæg, kølerør, fancoils mv. indeholdt. Den samlede effekt for køleanlæggene er ca. 600 kW, og alt er udført med fuld redundans.

airteam udfører projektet for totalentreprenøren TUNN3L JV, som er et joint-venture imellem franske Vinci og tyske Hochtief. Projektet udføres generelt af mange nationaliteter, rådgivere i Grækenland og Storbritannien mv., hvorfor al kommunikation og dokumentation i det internationale miljø er på engelsk.

Projektet forventes afsluttet i 2024.