Sygehusapoteket Region Nordjyland

airteam har udført ombygningsprojektet i forbindelse med opgradering af produktionsfaciliteterne på Sygehusapoteket Region Nordjylland. Projektet er udført i fagentreprise, hvor airteam har udført ventilation, vvs og rumautomatik for Region Nordjylland.

Projektet blev udført i tre selvstændige etaper, hvor der i hver etaper blev installeret indblæsningsarmaturer med HEPA filtre for sikring af stor renhed i produktionslokalerne. Rummene er udført med rumtryksregulering, hvor trykkene gradvist stiger ved adgang igennem sluset. Overtrykket i de inderste sluser er 75 Pa.

airteam udførte SAT tests for dokumentation af de installerede komponenter samt tilvejebragte luftskifter. Denne dokumentation er efterfølgende anvendt ved klassificeringen af rummene. Rummene i de klassificerede områder er hhv. CNC, klasse B, klasse C og Klasse D.

Projektet blev afsluttet i 2019.